Murphy River Walk 

Murphy River Walk

Beautiful hiking path along the Hiwassee River in Downtown Murphy.